קיצורים וראשי תיבות בעבריתקיצורים: לשון
ערכים 140-121 מתוך 198
קיצורהגדרה
נפ'נִפעל
נפ"אנָחֵי פא אלף
נפ"ינָחֵי פא יוד
נק'נקבה
נ"רנקבה רִבּוי
נ"רנקבות רבות
ס'סלנג
סו"תסוֹפֵי תיבות
סמ"ךהאות ס'
ס"תסופי תיבות
עה"פעין הפועל
עי"ןהאות ע'
ע"עגזרה של פעלים שהאות האמצעית שלהם נכפלת
עת'עתיד
פ'פֹּעַל
פ"אהאות פ'
פ"גפתח גנובה
פג"זפעולה, גוף וזמן
פה"פפא הפועל
פו"יגזרת פעלים המתחילים ב-י' או ב-ו'
test
12345678910

חיפוש בנושא השפה העברית
חיפוש מותאם אישית של