קיצורים וראשי תיבות בעבריתקיצורים: לשון
ערכים 120-101 מתוך 198
קיצורהגדרה
מ"קמִלת קריאה
מ"רמספר רבים
מ"שמִלת שאלה
מֹשֶׁה וְכָלֵבשבע אותיות השימוש
מ"תמִלת תנאי
נ'נקבה
נו"ןהאות נ'
נ"זנקבה זוגית
נחל"אנָחֵי למד אלף
נחל"הנָחֵי למד הא
נחע"ונָחֵי עין וו
נחעו"ינָחֵי עין וו עין יוד
נחפ"אנָחֵי פא
נחפ"ינָחֵי פא יוד
נל"אנָחֵי למד אלף
נל"הנָחֵי למד הא
נל"ינָחֵי למד יוד
נע"ונָחֵי עין וו
נעו"ינָחֵי עין וו יוד
נע"ינָחֵי עין יוד
test
12345678910

חיפוש בנושא השפה העברית
חיפוש מותאם אישית של