קיצורים וראשי תיבות בעבריתקיצורים: לשון
ערכים 100-81 מתוך 198
קיצורהגדרה
לנע"ללשון נופל על לשון
ל"עלְשׁוֹן עָבָר
ל"עלְשׁוֹן עתיד
לע"ללשון על לשון
ל"רלְשׁוֹן רבּים
ל"רלְשׁוֹן ריבּוי
מ"גמִלת גוף
מה"גמִלת הגוף
מה"ימִלַּת היחס
מה"קמִלת הקריאה
מה"שמִלַּת השאלה
מ"זמין זכר
מ"חמִלת חיבור
מ"ימִלת יחס
מ"ימספר יחיד
מלע'מלעיל
מלר'מלרע
מ"םהאות מ'
מנב"שמעתקי נחציים בין שיניים
מנצפ"כצרוף של חמש אותיות האלף בית העברי בעלות צורה סופית
test
12345678910

חיפוש בנושא השפה העברית
חיפוש מותאם אישית של