קיצורים וראשי תיבות בעבריתקיצורים: לשון
ערכים 60-41 מתוך 198
קיצורהגדרה
זי"ןהאות ז'
ז"נזכר ונקבה
זנ"רזכר נקבה רבים
זַסְשֶׁ(רֶ)"ץסימן לאתיות שמוצאן מן השיניים
ז"רזכר רִבּוי
ז"רזכר ריבוי
ז"רזכרים רבים
זשר"צ דטלנ"תאותיות המתאפיינות בהפרעות בהגייתן
ח"גחיריק גדול
חד"קחיריק, דגש, קמץ
חט"סחטף סגול
חט"פחטף פתח
חט"קחטף קמץ
חי"תהאות ח'
ח"סחטף סגול
חפ"יחסרי פא יוד
חפי"צחסרי פה"פ י"צ - שורשים המתחילים ב-יצ' והאות השלישית שלהם היא מתוך קר"ע בת"ג
חפ"נחסרי פא נון
ח"קחטף קמץ
ח"קחיריק קטן
test
12345678910

חיפוש בנושא השפה העברית
חיפוש מותאם אישית של