קיצורים וראשי תיבות בעבריתקיצורים: לשון
ערכים 40-21 מתוך 198
קיצורהגדרה
גַּ"ן כָּתֹ"םקיצור של הפעלים: גבה, נגה, כמה, תמה ומהמה, בהם יבוא מפיק בסוף
דג"חדגש חזק
דג"קדגש קל
ד"חדגש חזק
דַטְלֶנֶ"תסימן לחמש האותיות שמוצאן מן הלשון
דל"תהאות ד'
ד"קדגש קל
ה"אהאות ה'
הֶאֱמַנְתִּי"ושבע אותיות השימוש הבאות בראש המילים או בסופן
ה"הה' הידיעה
הו"ההוא הדין
הַכִּנּוּיִ"םשש האותיות הבאות בפעלים ובשמות אחרי השורש להוראת יחסי הקניין
הפ'הִפעיל
הפ'הֻפעל
הת'הִתְפעל
וי"והאות ו'
ז'זכר
זו"נזכר ונקבה
זונ"רזכר ונקבה רבים
ז"זזכר זוגי
test
12345678910

חיפוש בנושא השפה העברית
חיפוש מותאם אישית של