קיצורים וראשי תיבות בעבריתקיצורים: לשון
ערכים 198-181 מתוך 198
קיצורהגדרה
ש"תשם תואר
שת"זשם תואר זכר
שת"נשם תואר נקבה
ת'תואר
ת"גתנועה גדולה
ת"דתשלום דגש
ת"התמורה
תְּהִימוּ"ןשש האותיות הבאות בנטיות הפועל בסוף השורש
תה"פתואר הפועל
תה"שתואר השם
תו"זתואר וזכר
תו"נתואר ונקבה
ת"זתואר זכר
תי"והאות ת
ת"קתנועה קטנה
תש"דתשלום דגש
תַשְמוּ"ץתרגום שומר משמעות וצליל
תַּשְׁרַ"קסדר הפוך של אותיות האלף בית
test
12345678910

חיפוש בנושא השפה העברית
חיפוש מותאם אישית של