קיצורים וראשי תיבות בעבריתקיצורים: זמנים ומועדים
ערכים 40-21 מתוך 132
קיצורהגדרה
אמצ"שאמצע שבוע
אסה"נאחרי ספירת הנוצרים
אפ'אפריל
אפר'אפריל
בְּד"וּהימים שני, רביעי, שישי בהם לא יחול יום ראשון של חג הפסח
בכל"עבין כסה לעשור
בעש"קבערב שבת קודש
בש'בשנות
בש'בשנת
בש'בשעות
בש'בשעת
גּוּ"ח אַדְזַ"טסימן לשנים המעוברות בכל מחזור קטן (בן 19 שנה)
דחוהמ"פדחול המועד פסח
דל"גב-33 (בעומר)
דצ'דצמבר
דצמ'דצמבר
דר"חדראש חודש
הו"רהושענה רבה
ח"גחופש גדול
חה"מחול המועד
test
1234567

חיפוש בנושא השפה העברית
חיפוש מותאם אישית של