קיצורים וראשי תיבות בעבריתקיצורים: מחשבים ואינטרנט
ערכים 40-21 מתוך 68
קיצורהגדרה
חכ"מחדר כושר מוחי
טנ"מטיפוס נתונים מופשט
יע"מיחידת עיבוד מרכזית
לוֹ"לביטוי צחוק (LOL ,laughing out loud)
לִיפ"וֹנכנס אחרון, יוצא ראשון (LIFO)
ל"תללא תוכן
מַאיָ"המערכת אינטרנט להודעות החברות
מ"במגה בייט
מגנ"אמערכת גילוי נאות אלקטרונית
מג"פמגה פיקסל
מ"המערכת הפעלה
מנב"סמערכת ניהול בית ספר
מנח"המערכת ניהול חוגים והדרכה
מס"שמגה סיביות לשניה
מעה"פמערכת הפעלה
מער"צמתגלגל על רצפה צוחק
מ"פמגה פיקסל
מש"דמסגרת שחורה דקה
מש"שמשהו שלא שודר
נו"דנושא דיבורים
test
1234

חיפוש בנושא השפה העברית
חיפוש מותאם אישית של