קיצורים וראשי תיבות בעבריתקיצורים: חינוך
ערכים 240-221 מתוך 350
קיצורהגדרה
מערו"שמערכות ראייה ושמיעה
מַפְמָ"רמפקח מרכז מקצוע
מפע"םמבחן פסיכומטרי על מחשב
מָקָ"םהמרכז לקידום המחשוב והטכנלוגויה בחינוך
מר"במיון לרפואה לבוגרי איוניברסיטה
מרב"גמרכז בחינה גמיש
מרב"דמרכז בדיקה לבחינות
מַרְפַּ"דמרכז פדגוגי
מש"במדריך של"ח בוגר
משד"פמשוואות דיפרנציאליות
משה"חמשרד החינוך
משכ"למרכז שיפור כשרי למידה
מַשָּׁ"ץמדריך של"ח צעיר
מש"שמערכת שעות שבועית
מתא"םמבחן לתארים מתקדמים
מתא"ןמפעלי תרבות (ו)אומנות לנוער
מת"ימרכז תמיכה יישובי
מת"למומחה לתפקודי למידה
מת"למעריך תפקודי למידה
מַתְנַ"סמרכז תרבות, נוער וספורט
test
23456789101112131415161718

חיפוש בנושא השפה העברית
חיפוש מותאם אישית של

לימודי חינוך