קיצורים וראשי תיבות בעבריתקיצורים: בריאות ורפואה
ערכים 180-161 מתוך 270
קיצורהגדרה
ממ"במנהל מערכות בריאות
ממ"כמילימטר כספית
ממ"עמלאנומה ממארת של העור
מנד"טמספר נדרשי טיפול
מס"רמרכז סימולציה רפואית
מע"רמגיש עזרה ראשונה
מע"שמפעל עבודה שיקומי
מַצְרָ"ףמרכז ציוד רפואי
מרב"עמרפאה בעיסוק
מרל"ממרכז רפואי לילה משלים
מָרָ"םמרכז רפואה מיידית
מָרָ"םמרפאת מומחים
מָרָ"שׁמרכז רפואי שב"ס
מרש"פמחלת הרשתית של פגות
מַרְתָּ"אמרכז רפואי תל אביב
משהב"רמשרד הבריאות
משח"שמשחת שיניים
מ.ש.ימחלות ניוון שרירים ישראל
משר"פמרכז שירותי רפואה
נב"תניתוח בלוטת התריס
test
1234567891011121314

חיפוש בנושא השפה העברית
חיפוש מותאם אישית של