קיצורים וראשי תיבות בעבריתקיצורים: בריאות ורפואה
ערכים 140-121 מתוך 270
קיצורהגדרה
טנ"צטיפול נמרץ צבאי
טפ"חטיפת חלב
טר"אטיפול רפואי אישי
טר"מטיפול רפואי מיידי
יא"פיחידה לאשפוז פנימי
יא"ריתר אלדוסטרוניזם ראשוני
יה"תהאיגוד הישראלי לתרפיה ע"י יצירה והבעה
יוא"ביום אחרי ביוץ
יו"מיום מחזור
יל"דיתר לחץ דם
יל"ציתר לחץ דם
י"מיום מחזור
יע"ליד עזר לחולה
יָקָ"ריחידת קישור רפואית
כד"אכדוריות דם אדומות
כד"לכדוריות דם לבנות
כל"דכלי דם
כלי"דכלי דם
ל"בלהלחם ביחד
ל"דלחץ דם
test
1234567891011121314

חיפוש בנושא השפה העברית
חיפוש מותאם אישית של