קיצורים וראשי תיבות בעבריתקיצורים: בריאות ורפואה
ערכים 120-101 מתוך 270
קיצורהגדרה
ח"וחוסם ורידים
חוה"שחוט השדרה
חל"בחינוך לבריאות
חל"פחיך לב פנים
חל"קחיוור, לח וקר
חמ"קחדר מיון קדמי
חֹסןחולי סרטן נלחמים
ח"עחוסם עורקים
חע"מתנועת עיניים מהירה
חפ"צחולי פרקינסון צעירים
ח"צחולי צהבת
חשאיב"סחולה שאין בו סכנה
ט"אטביעות אצבע
טב"אטביעת אצבעות
טוה"רטיפול והדרכה רוקחית
ט"מטומוגרפיה ממוחשבת
טמ"אטומוגרפיה ממוחשבת אנגיוגרפית
טמי"רטיפול מעולם ישויות ריפוי
טמ"לטומוגרפיה ממוחשבת של הלב
ט"נטרום ניתוח
test
1234567891011121314

חיפוש בנושא השפה העברית
חיפוש מותאם אישית של