קיצורים וראשי תיבות בעבריתקיצורים: בריאות ורפואה
ערכים 60-41 מתוך 270
קיצורהגדרה
ארה"מארגון רופאי המדינה
אש"יאיגוד השיננות הישראלי
בב"חבבית חולים
בג"חבדיקת גוף חפוזה
בה"חבית החולים
ביה"חבית החולים
בי"חבית חולים
ביח"שבית חולים שדה
בימ"קבית מרקחת
ביקו"חביקור חולים
בכ"לבדיקה כללית
במ"מבדיקת מחלות מדבקות
בע"מבעל מום
ברה"ןבריאות הנפש
ברה"צבריאות הצבא
ברי"מברית מילה
ברכ"הבני ציון, רמב"ם וכרמל
בתי"חבתי חולים
גב"ץגרעין ברך צידי
גמ"לגמילה מהנקת לילה
test
12345678910111213

חיפוש בנושא השפה העברית
חיפוש מותאם אישית של