קיצורים וראשי תיבות בעבריתקיצורים: בריאות ורפואה
ערכים 40-21 מתוך 270
קיצורהגדרה
איס"קאי ספיקה
אית"לאירגון תמיכה לנכה
אל"המרכז לסיוע נפשי חברתי ליוצאי הולנד וקרוביהם
אָלוּ"טאגודה לאומית לילדים אוטיסטים
אָלִי"ןאגודה לעזרת ילדים נכים
אלי"עהאגודה לקידום ילדים עיוורים
אמ"באנמיה מחוסר ברזל
אמב"יארגון מגמגמים בישראל
אמ"גאינדקס מסת (ה)גוף
אָמָ"ןאגודה למיאלומה נפוצה
אמ"ראביזרים ומכשירים רפואיים
א"סאי ספיקה
אס"האסף הרופא
אסה"ראסף הרופא
אסט"יארגון סינדרום טוראט בישראל
אס"יאנשי הספקטרום (האוטיסטי) ישראל
אס"לאי ספיקת לב
אס"ףאגודת חולי סי. אפ. אס ופיברומיאלגיה
אפ"יאספרגר ישראל
אָקִי"םאגודה לקימום ילדים מפגרים
test
123456789101112

חיפוש בנושא השפה העברית
חיפוש מותאם אישית של