קיצורים וראשי תיבות בעבריתקיצורים: בריאות ורפואה
ערכים 240-221 מתוך 270
קיצורהגדרה
קוצ"נקוצר נשימה
ק"חקופת חולים
קפ"חקופת חולים
קר"ןקטועי רגליים נלחמים
קש"רקשב וריכוז
רב"עריפוי בעיסוק
רו"מרופא מומחה
רו"מרפואה ומשפט
רות"םרפואה ותזונה מונעת
רל"ארופאים לזכויות אדם
רל"חרִשְׁמַת לב חשמלית (אק"ג)
רמו"ןרפואה מונעת
רֶמַ"חרִשְׁמַת מח חשמלית
רע"מריצודי עיניים מהירים
רפו"שרפואה שלימה
רפע"הרפואה על פי ההלכה
רפ"שרפואת שיניים
שב"כשירותי בריאות כללית
שַׁבָּ"ןשירותי בריאות נוספים
שט"דשטף דם
test
234567891011121314

חיפוש בנושא השפה העברית
חיפוש מותאם אישית של