קיצורים וראשי תיבות בעבריתקיצורים: כלכלה
ערכים 20-1 מתוך 82
קיצורהגדרה
אָגָ"חאִגֶרֶת חוב
אג"שאגודה שיתופית
אכ"באזור כלכלי בלעדי
אלכ"רארגון ללא כוונת רווח
אס"חאזור סחר חופשי
אסח"האזור סחר חופשי
א"תאמצעי תשלום
ב"חבעל חוב
בעמ"נבעל מניות
גו"יגורם יצור
דו"עדורש עבודה
ד"טדמי טיפול
דירק'דירקטור
דירק'דירקטוריון
דמ"חדמי חבר
דמ"פדמי מפתח
דמ"תדרגת מנוף תפעולי
ד"קדמי קדימה
דש"כדמי שכירות
הול"פהוצאה לפועל
12345

חיפוש בנושא השפה העברית
חיפוש מותאם אישית של