קיצורים וראשי תיבות בעבריתקיצורים: כלכלה
ערכים 160-141 מתוך 443
קיצורהגדרה
ח"מחשבונית מס
חמ"זחברת משלח יד זרה
חמי"זחברת משלח יד זרה
חנ"זחברה נשלטת זרה
ח"פחברה פרטית
חפ"רחוסר פרנסה
חפ"רחסר פרנסה
ח"צחברה ציבורית
חַקָּ"לחברה חקלאית לקבלנות
חש'חשבון
חשב"קחשבון בנק
חשכ"לחשב כללי
חָשָׁ"קחשבון שיקים
טמ"בטמפו משקאות בע"מ
יב"קיחידת בקרה
יה"שיחידת השתתפות
יוע"מיועץ מס
יַחְפָּ"ךיחידה לפיתוח כלכלי
יח"ציחסי ציבור
ימ"איחידת מטבע אירופית
test
123456789101112131415161718

חיפוש בנושא השפה העברית
חיפוש מותאם אישית של