קיצורים וראשי תיבות בעבריתקיצורים: כלכלה
ערכים 140-121 מתוך 443
קיצורהגדרה
חחייב/ת
ח"אחודשי אדם
ח"אחוזה אחיד
חא"טחסכון ארוך טווח
חבב"מחוק ביטוח בריאות ממלכתי
חבה"עחבר העובדים
חדל"פחדל פרעון
חוב"בחובות בעייתיים
חו"זחובה וזכות
חו"זחייבים וזכאים
חומ"סחובות מסופקים
ח"זחשבון זה
ח"חחברת חשמל
חַחַ"דחשבון חוזר דֶּבִּיטוֹרי
חח"יחברת חשמל לישראל
חח"קחשבון חוזר קרדיטורי
חכ"מחסכון כספי מותאם
חל"דחופשת לידה
חל"שחופשה ללא שכר
חל"תחופשה ללא תשלום
test
1234567891011121314151617

חיפוש בנושא השפה העברית
חיפוש מותאם אישית של