קיצורים וראשי תיבות בעבריתקיצורים: כלכלה
ערכים 80-61 מתוך 443
קיצורהגדרה
דוכ"סדוח כספי
דו"עדורש עבודה
דח"צדירקטור חיצוני
דח"רדמי חכירה ראשוניים
ד"טדמי טיפול
דירק'דירקטור
דירק'דירקטוריון
דל"פדוח לפי פרופורציה
דמ"חדמי חבר
דמ"פדמי מפתח
דמ"צדירקטור מקרב הציבור
דמ"קדמי קדימה
דמ"שדמי משלוח
דמ"תדרגת מנוף תפעולי
דנ"חדמי ניהול חשבון
דננ"מדלק נדל"ן נכסים מניבים
דנ"פדמי ניהול פיקדון
דסק"שדיסקונט השקעות
דע"מדמי עמלה
דפ"תפיננסים
test
1234567891011121314

חיפוש בנושא השפה העברית
חיפוש מותאם אישית של