קיצורים וראשי תיבות בעבריתקיצורים: כלכלה
ערכים 40-21 מתוך 443
קיצורהגדרה
אפ"יאפריקה ישראל
אפ"מאשראי פתוח מירבי
אַפַּ"קחברת אנגליה ישראל (APC)
אש"חאלף שקלים חדשים
אֵשֶׁ"לאכילה, שתיה, לינה
א"תאמצעי תשלום
ב"בבעל בית
ב"דבלי דיבידנדים
בד"לבנק דיסקונט לישראל
בה"בבעל הבית
בהמ"זבנק המזרחי
בה"פבנק הפועלים
בז"אבית זיקוק אשדוד
בז"חבית זיקוק חיפה
בז"ןבתי הזיקוק לנפט
ב"חבעל חוב
ביהח"רבית החרושת
ביח"רבית חרושת
ב"לביטוח לאומי
בַּלָּ"לבנק לאומי לישראל
test
123456789101112

חיפוש בנושא השפה העברית
חיפוש מותאם אישית של