קיצורים וראשי תיבות בעבריתקיצורים: כלכלה
ערכים 380-361 מתוך 443
קיצורהגדרה
קפ"מקרן פרישה מוקדמת
קצ"אקו צינור (נפט) אילת
ק"קקבלת קניין
קרה"שקרן השתלמות
קשל"קקשרי לקוחות
רו"הרֶוַח וְהֶפְסֵד
רוה"פרווח והפסד
רוו"הרווח והפסד
רווה"סרווח והפסד
רווה"פרווח והפסד
רו"חרואה חשבון
רו"כרובל כסף
רט"מרווח שטרם מומש
רל"תרכישה ללא תשלום
רנ"ערשות ניירות ערך
רָנָ"ררשות הנמלים והרכבות
ר"קרכוש קבוע
רר"לרווחים ראויים לחלוקה
רת"חראש תחום
ש"בשער בלבד
test
91011121314151617181920212223

חיפוש בנושא השפה העברית
חיפוש מותאם אישית של