קיצורים וראשי תיבות בעבריתקיצורים: כלכלה
ערכים 340-321 מתוך 443
קיצורהגדרה
פ"רפשיטת רגל
פר"אפרנק אפריקאי
פר"יפִּקָּדון ריבית יומי
פר"מפקדון בריבית משתנה
פר"נפיקדון בריבית ניידת
פר"צפרנק צרפתי
פר"קפירוק חברות
פר"שפרנק שוויצרי
פ"שפקיד שומה
פשט"רפשיטת רגל
פָּתָּ"חפקדונות תושבי חוץ
פָּתָּ"םפקדונות תושב מקומי (במטבע חוץ)
פתמ"רפיתוח מראש
צו"מצורת מטבע
צִי"םצי ימי מסחרי
צמ"תצינורות המזרח התיכון
צפ"שציפיות שכר
צ"שציפיות שכר
קב'קבוצת
קב"מקבלן משנה
test
7891011121314151617181920212223

חיפוש בנושא השפה העברית
חיפוש מותאם אישית של