קיצורים וראשי תיבות בעבריתקיצורים: כלכלה
ערכים 300-281 מתוך 443
קיצורהגדרה
עב"צעבודה בלתי צמיתה
עה"חעל החשבון
עה"מעלות המכר
עו"שעובר ושב
ע"חעל חשבון
עחה"בעל חשבון הברון
ע.מ.עוסק מורשה
ע"מערבון מוגבל
ע"נערך נומינלי
ע"נערך נקוב
ענ"נערך נוכחי נקי
ע"סעל סך
עפ"מעמלת פירעון מוקדם
עצה"עעל צורת היתר עסקא
עַרַמְק"וֹחברת הנפט הערבית אמריקאית (ARAMCO)
פפטור/ה
פו"בשווי הסחורה (FOB, Free On Board)
פו"שפרסום ושיווק
פַּזַ"קפקדון לזמן קצוב
פחנ"צפחת נצבר
test
567891011121314151617181920212223

חיפוש בנושא השפה העברית
חיפוש מותאם אישית של