קיצורים וראשי תיבות בעבריתקיצורים: כלכלה
ערכים 260-241 מתוך 443
קיצורהגדרה
מש"חמיליון שקלים חדשים
מש"חמס שבח
מת"במערכת תקשורת בכבלים
מָתָ"םמשקי תנועת (ה)מושבים
מָתָּ"סמרכז לתשלומי סעד
מָתָּ"שׁמִנְהַל תשלומים
נָגָ"לנגיד לשעבר
נַדְלָ"ןנִכְסֵי דְּלָא נָיְדֵי
נד"ננכסי דניידי
נו"מנושא משרה
ני"ענייר ערך
ניע"זניירות ערך זרים
נכ"שנִכְיון שטרות
נל"מנא לפנות למושך
נמ"הנציבות מס הכנסה
נמ"חניתוח מחזור חיים
נמ"צנטייה ממוצעת לצרוך
נ"ענייר ערך
נע"מניירות ערך מסחריים
נע"סנייר ערך סחיר
test
34567891011121314151617181920212223

חיפוש בנושא השפה העברית
חיפוש מותאם אישית של