קיצורים וראשי תיבות בעבריתקיצורים: כלכלה
ערכים 240-221 מתוך 443
קיצורהגדרה
מַנְכָּ"למנהל כללי
מנע"סמִנְהַל עסקים
מס"במרכז סליקה בנקאי
מסמ"קמיסוי מקרקעין
מס"רמס רכוש
מָעוֹ"ףמכשירים עתידיים ופיננסים
מָעָ"םמס ערך מוסף
מענ"סמקדם ערך נוכחי סדרתי
מעע"סמקדם ערך עתידי סדרתי
מע"רמרכז עסקים ראשי
מפ"אמפעיל פנים ארצי
מ"קמס קניה
מק"אמדד קדמה אמין
מָקָ"טמספר קטלוגי
מָקָ"םמלווה קצר מועד
מרלו"גמרכז לוגיסטי
מ"שמיליון שקל
משא"במשאבי אנוש
משא"נמשאבי אנוש
מש"חמיליון ש"ח
test
2345678910111213141516171819202122

חיפוש בנושא השפה העברית
חיפוש מותאם אישית של