קיצורים וראשי תיבות בעבריתקיצורים: כלכלה
ערכים 20-1 מתוך 443
קיצורהגדרה
אָגָ"חאִגֶרֶת חוב
אגח"שאגודה חקלאית שיתופית
אג"שאגודה שיתופית
א"דאשראי דוקומנטרי
אה"האיסור הלבנת הון
אוה"האוצר התיישבות היהודים
אוצה"חאוצר החייל
אוצ"חאוצר החייל
אזה"תאזור התעשיה
אי"גAIG
אַי.דִּי.בִּיבנק דיסקונט לישראל (IDB, Israel Discount Bank)
אכ"באזור כלכלי בלעדי
אכ"בארגונים כלכליים בינלאומיים
אכ"מאי כיסוי מספיק
אכ"עאובדן כושר עבודה
אלכ"רארגון ללא כוונת רווח
אלש"חאלף שקלים חדשים
אס"חאזור סחר חופשי
אסח"האזור סחר חופשי
אסכ"לאסיפה כללית
1234567891011

חיפוש בנושא השפה העברית
חיפוש מותאם אישית של