קיצורים וראשי תיבות בעבריתקיצורים: ארגונים ומוסדות
ערכים 520-501 מתוך 1053
קיצורהגדרה
ליב"םלקראת בגרות מלאה
ללב"חלא לניסויים בבעלי חיים
לָמָ"סהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
לנ"יליגת נשים למען ישראל
לע"מלשכת העיתונות הממשלתית
לק"םהלשכה לקשרי מדע
לק"מליגה קומוניסטית מהפכנית
מא"אהמרכז לאינפורמציה אלטרנטיבית
מאו"רמחלקה לאורחים רשמיים
מאו"רמרכז אבחון וטיפול רשותי
מאל"גמרכז אירופי לחקר הגרעין
מאל"ומרכז ארצי לבחינות ולהערכה
מא"רמרכז אילן רמון
מ.ב.אמרכז בקרת איכות
מבט"ימפעלי ביוב וטיהור ירושלים
מב"ימבשלות בירה ישראל
מגד"אמגן דוד אדום
מג"להמכון הגבוה לתורה
מָגָ"למרכז גמילה ליפתא
מגנ"טמחקרים גנריים טכנולוגיים
test
161718192021222324252627282930313233343536

חיפוש בנושא השפה העברית
חיפוש מותאם אישית של