קיצורים וראשי תיבות בעבריתקיצורים: ארגונים ומוסדות
ערכים 400-381 מתוך 1053
קיצורהגדרה
חח"קחינוך חברתי קהילתי
ח"יחינוך ישראלי
חיא"לחקר ימים ואגמים לישראל
חי"לחיל יהודי לוחם
חי"פהחברה הישראלית לפיזיקה
חַכִּי"חַחברת כל ישראל חברים
חכ"רהחברה הכלכלית לראשון לציון
חל"בחינוך לבריאות
חל"דחברה לאומית לדרכים
חל"דחינוך לנוער ע"פ דרכו
חלה"טהחברה להגנת הטבע
חלו"ןחינוך לכל נערה ונער
חלמי"שחינוך לחיי משפחה
חלמי"שחרדים לומדים מקצועות ישימים
חל"סחיים ללא סמים
חל"צחברה לתועלת הציבור
חמאסחרכת אל-מקאומה אל-אסלאמייה
חמד"תחינוך מוסיקלי מדעי ואומנותי
חמד"תחינוך משלים דתי תורני
חמ"החברת מעונות הורים
test
101112131415161718192021222324252627282930

חיפוש בנושא השפה העברית
חיפוש מותאם אישית של