קיצורים וראשי תיבות בעבריתקיצורים: ארגונים ומוסדות
ערכים 340-321 מתוך 1053
קיצורהגדרה
הפקוא"םהפקידים והאמרכלים
הצ"אהסתדרות ציוני אמריקה
הַצֹּהַ"ר(ברית) הציונים הרביזיוניסטיים
הַצֹּהַרהציונים הרביזיוניסטיים
הצ"חהסתדרות ציונית חדשה
הצל"אהצלב האדום
הצ"עההסתדרות הציונית העולמית
הצ"עהסתדרות ציונית עולמית
הקבה"אהקיבוץ הארצי
הקבה"מהקיבוץ המאוחד
הקשב"ההתנועה לקידום שוויון בהורות
הר"יההסתדרות הרפואית בישראל
הרל"יהרשות לפיתוח ירושלים
הר"םהשתלמות לריפוי במוסיקה
הר"עהסתדרות רפואית עברית
השוה"צהשומר הצעיר
התע"אהתעשייה האווירית
וא"אוועדה לאנרגיה אטומית
וא"אועד ארבע ארצות
וה"צועד הצירים
test
789101112131415161718192021222324252627

חיפוש בנושא השפה העברית
חיפוש מותאם אישית של