קיצורים וראשי תיבות בעבריתקיצורים: יהדות
ערכים 180-161 מתוך 2778
קיצורהגדרה
איו"באשרי יושבי ביתך
איי"ראברהם יצחק יעקב רחל
איכ"ראיכה רבתי
אישאברהם ישעיהו (קרליץ)
איש"ראמן יהא שמיה רבה
אי"תאתה יי תשמרם
אִיתָ"יארץ ישראל תורת ישראל
א"כאין כאלוהינו
א"כאם כך
א"כאפוטרופוס כללי
א"כארבע כנפות
אכי"האמן כן יהיה רצון
אכי"ראמן כן יהי רצון
אכ"לאברהם כלפון
אכ"מאין כאן מקומו
א"לאמר ליה
אלו"לאחד לחטאת ואחד לעולה
אלו"לאינה לידו ושמתי לך
אלו"לאיש לרעותו ומתנות לאביונים
אלו"לאשירה לה' ויאמרו לאמֹר
test
12345678910111213141516171819

חיפוש בנושא השפה העברית
חיפוש מותאם אישית של