קיצורים וראשי תיבות בעבריתקיצורים: יהדות
ערכים 160-141 מתוך 2778
קיצורהגדרה
אחב"פאחור בפנים
אחד"האחר דרישת השלום
אחדשה"טאחר דרישת שלומו הטוב
אחדש"ואחר דרישות שלומו וטובתו
אחדש"תאחר דרישת שלום תורתו
אחדש"תאחרי דרישת שלום תורתו
אחה"באחר חורבן הבית
אחהמ"ראחר המחילה רבה
אחה"צאחר הצום
אחה"ראחר המחילה רבתי
אח"ואם חס ושלום
אחז"לאמרו חכמינו זכרונם לברכה
אחע"אאיסור חל על איסור
אח"פאוזן חוטם פה
אַטְלָ"סאך טוב לישראל סלה
א"יאור ישר
א"יאינו יהודי
אי"אאיש ירא אלוקים
אי"האם ירצה השם
איה"שאם ירצה השם
test
123456789101112131415161718

חיפוש בנושא השפה העברית
חיפוש מותאם אישית של