קיצורים וראשי תיבות בעבריתקיצורים: יהדות
ערכים 140-121 מתוך 2778
קיצורהגדרה
אוה"מאוהל מועד
אוה"סאוצר הספרים
אוה"תאור התורה
או"זאור זרוע
או"חאור חוזר
או"חאורח חיים
או"יאור ישר
אוכי"ראמן וכן יהיה רצון
אומה"עאומות העולם
או"נאוכל נפש
אונ'אונקלוס
או"נאריך ונוקבא
אוצה"גאוצר הגאונים
אורל"צאור לציון
אור"תאומר רבינו תם
אז"לאור זרוע לצדיק
א"חאחר חצות
א"חאיש חסיד
א"חאסרו חג
אחב"יאחינו בני ישראל
test
1234567891011121314151617

חיפוש בנושא השפה העברית
חיפוש מותאם אישית של