קיצורים וראשי תיבות בעבריתקיצורים: יהדות
ערכים 120-101 מתוך 2778
קיצורהגדרה
אה"זאהבה זוטא
אה"חאחרי החורבן
אֹהֶ"ל תָּ"םסימן לחמש האותיות שכותב ספר תורה רשאי להרחיבן למעלה מן הרגיל לשם מילוי השורה
אה"נאין הכי נמי
אה"עאבן העזר
אה"קארון הקודש
אה"קארץ הקודש
אה"קארצנו הקדושה
אה"ראב הרחמים
אהר"יאחרי החֻרבן
אה"תאתה ה' תשמרם
א"ואדם וחוה
א"ואורים ותומים
א"ואמן ואמן
או"אאב ואם
או"אאלוהינו ואלוהי אבותינו
אוא"סאור אין סוף
אוא"סאמן ואמן סלה
או"האיסור והתר
אוה"חאור החיים
test
12345678910111213141516

חיפוש בנושא השפה העברית
חיפוש מותאם אישית של