קיצורים וראשי תיבות בעבריתקיצורים: יהדות
ערכים 100-81 מתוך 2778
קיצורהגדרה
אדל"דאי דמר לאו דמר
אָדָ"םאברהם דוב לבנזון (הכהן)
אדמוה"זאדמור הזקן
אָדָמוֹ"ראדוננו מורנו ורבנו
אדמ"ראדוני מורי רבי
אד"ראדר ראשון
אד"ראדרא רבא
אדר"זאדרא זוטא
אדר"חא' דראש חודש
אדר"ןאבות דרבי נתן
אדר"עאותיות דרבי עקיבא
אדר"תאליהו דוד רבינוביץ' תאומים
אד"שאדר שני
אד"שאחר דרישת שלומו
אד"שאחרי דרשת שלמה
אה'אהלות
א"האוצר הברכות
א"האליהו הנביא
אהב"האור הקדוש ברוך הוא
אהב"האמר הקדוש ברוך הוא
test
123456789101112131415

חיפוש בנושא השפה העברית
חיפוש מותאם אישית של