קיצורים וראשי תיבות בעבריתקיצורים: יהדות
ערכים 80-61 מתוך 2778
קיצורהגדרה
אבר"ךאב בחכמה רך בשנים
אבר"ךרבי אברהם כהנא
אבר"ךרבי אברהם כלפון
אב"שאבינו שבשמים
אגו"חאגודת חסידי חב"ד
אגו"חאגודת חסידים
אג"טאגלי טל
אגל"אאתה גיבור לעולם אדוני
אג"ןאברהם גאגין
אג"קאגרות קֹדש
א"דאיכא דאמרי (יש אומרים)
אד"האדון הנביאים
אדה"זאדמו"ר הזקן
אדה"שאדון השלום
אד"וימים א', ד' ו-ו' שאין ראש השנה חל בהם לעולם
אדו"מאהבת דוד ומיכל
אדומו"ראדוננו, מורנו ורבנו
אד"זאדרא זוטא
אד"כאברהם דוב (בן ישראל מרדכי) כהן
אדל"גאפשר דלא גרסינן
test
1234567891011121314

חיפוש בנושא השפה העברית
חיפוש מותאם אישית של