קיצורים וראשי תיבות בעבריתקיצורים: יהדות
ערכים 60-41 מתוך 2778
קיצורהגדרה
אבג"יאנא בכוח גדולת ימינך
אב"דאב בית דין
אבד"קאב בית דין קהילה
אבדק"קאב בית דין דקהילה קדושה
אבדר"נאבות דרבי נתן
אבה"דאב בית הדין
אבה"נאסור בהנאה
אבהע"זאבן העזר
אבוה"קאבותינו הקדושים
אבי"יאשר בך ירוחם יתום
אבי"עאצילות, בריאה, יצירה, עשייה
אבי"ראדוננו, בוראנו, יוצרנו, רופאנו
אבי"ראמונה, ביטחון, יראה ורחמנות
אבמ"האבר מהחי
אבמ"האבר מן החי
אבנ"מאבני מילואים
אב"סאין בו ספק
אב"עאבן עזרא
אב"פאחור בפנים
אב"קאות ברית קודש
test
12345678910111213

חיפוש בנושא השפה העברית
חיפוש מותאם אישית של