קיצורים וראשי תיבות בעבריתקיצורים: יהדות
ערכים 40-21 מתוך 2778
קיצורהגדרה
אאז"לאדוני אבי זכרונו לברכה
אאזמו"ראדוני אבי זקני מורי ורבי
אאחע"אאין איסור חל על איסור
אא"מאדוני אבי מורי
אאמד"לאין אדם מוציא דבריו לבטלה
אאמ"ואדוני אבי מורי ורבי
אאמע"ראין אדם משים עצמו רשע
אא"נאברהם אליהו ניימרק
אא"סאור אין סוף
אא"סאור אין סוף
אא"סאמן אמן סלה
אאע"האברהם אבינו עליו השלום
אארח"באיש את רעהו חיים בלעו
אא"תאתה אלוהים תשמרם
אב'אבות
א"באבינו מלכנו
אב"אאי בעית אימא
אב"באשר בחר בנו
אב"גאנא בכוח גדלות
אב"ג ית"ץ אנא בכח גדולת ימינך תתיר צרורה
test
123456789101112

חיפוש בנושא השפה העברית
חיפוש מותאם אישית של