קיצורים וראשי תיבות בעבריתקיצורים: יהדות
ערכים 220-201 מתוך 2778
קיצורהגדרה
א"נאי נמי (ארמית: או גם)
אנ"כאורות, ניצוצות, כלים
אנכה"גאנשי כנסת הגדולה
אנכ"יאנא נפשי כתבית יהבית
אנ"סאמן נצח סלה
אנס"ואמן נצח סלה ועד
א"סאבן ספיר
א"סאמן סלה
א"ס ב"האין סוף ברוך הוא
אסב"האין סוף ברוך הוא
אס"ואמן סלה ועד
אָסָ"ףאתנחתא סוף פסוק
אסת"ראסתר רבה
א"עאבן עזרא
אע"האבינו עליו השלום
א"פאדם פשוט
א"פאור פנימי
א"פאינו פטור
א"פאינו פסול
א"פאיש פשוט
test
123456789101112131415161718192021

חיפוש בנושא השפה העברית
חיפוש מותאם אישית של